उपलब्धता  |  साइट सूची   Register

Search Forms
मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरु
क्रमांक मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरु विवरण
सूचना विभाग  नियुक्तिपत्र, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, पत्रकार परिचयपत्र नयाँ / नवीकरण / प्रतिलिपि), संस्था परिवर्तन, दरबन्दी विवरण, श्रमजीवी विवरणसम्बन्धी फारामका नमूनाहरु तथा संस्था परिवर्तन र प्रतिलिपिका लागि निवेदनहरु
सूचना विभाग  स्थाई/अस्थाई पत्रकार प्रतिनिधि फाराम
सूचना विभाग  नविकरण दरखास्त
अध्यागमन विभाग  कूटनितिक/ कर्मचारी/ पर्यटक भिसा
अध्यागमन विभाग  व्यापार भिसा आवेदन
अध्यागमन विभाग  अध्ययन भिसा आवेदन
अध्यागमन विभाग  बिवाह भिसा आवेदन
अध्यागमन विभाग  ट्रानजिट भिसा आवेदन
अध्यागमन विभाग  गैरआवासिय भिसा आवेदन
१० अध्यागमन विभाग  गैरआवासिय नेपाली भिसा
११ अध्यागमन विभाग  आवासिय भिसा आवेदन
१२ अध्यागमन विभाग  आवासिय भिसा फाराम
१३ अध्यागमन विभाग  भिषाको म्याद थप आवेदन फाराम
१४ अध्यागमन विभाग  पवर्तारोहण इजाजत फाराम
१५ अध्यागमन विभाग  एजेन्सीबाट पवर्तारोहण इजाजत फाराम
१६ अध्यागमन विभाग  पवर्तारोहण फाराम
१७ अध्यागमन विभाग  प्रवेश निषेध आदेश
१८ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  कर्मचारी कल्याण कोष फाराम (१)
१९ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  कर्मचारी कल्याण कोष फाराम (२)
२० नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  ऋण आवेदन फाराम
२१ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  हवाई जाहाजको किसिम स्विकृति आवेदन
२२ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  परिचारीका स्विकृति आवेदन
२३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  हवाई जाहाज उडाउन अनुमती तथा नविकरण आवेदन फाराम
२४ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  हवाई जाहाज उडाउन इजाजत फाराम
२५ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  हवाई जाहाज उडाउन इजाजत फाराम
२६ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  हट एयर बलून उडाउन इजाजत फाराम
२७ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  हवाई जाहाज उडाउने अनुमति रद्ध गर्न आवेदन
२८ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  Application for Permission to Operate Under Article
२९ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  हवाई जाहाज लिंजमा लिने
३० नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  स्वनिर्धारित मर्मत तालिका प्रारम्भका लागि आवेदन फारम
३१ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  Application Form for Customized MEL Initial Approval/Revision
३२ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  मर्मत तथा आपूर्तिकर्ताको स्विकृतिको आवेदन फाराम
३३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  इन्जिनियरिङ म्यानुअल (EM) तथा मर्मत सम्भार प्रक्रिया म्यानुअल (MPM)को आवेदन
३४ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  एएमटि लाइसेन्स अनुमती आवेदन
३५ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण  एएमटि लाइसेन्स नविकरण आवेदन
३६ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्वतारोहण गर्नको लागि अनुमती फाराम
३७ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय टोलि नेता तथा सदस्यहरुको वायोडाटा
३८ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय जिम्मेवार अधिकारीद्वारा भरिने प्रतिवेदन
३९ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्वतारोहण दलको टोलि नेताले बुझाउने प्रतिवेदन
४० संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्वतारोहण कामदारको सम्झौता पत्र
४१ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्काई अनुमति आवेदन
४२ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्काई टोलि नेताको वर्तमान प्रतिवेदन
४३ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय डाईभिङ्ग गर्ने अनुमति
४४ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र फारम
४५ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय Travel and Expedition application form
४६ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र्राफटिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त
४७ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय Tour and Trekking guide permit application form
४८ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रिभरगाइडको अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त
४९ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय होटल उद्योग दर्ताका लागि दिइने दरखास्त
५० संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय होटल, पर्यटक आवास, लजको प्रतिवेदन
५१ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अनुदान सहायता उपयोग सम्झौता फाराम
५२ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय Liaison Officer's Diary (Draft)
५३ राहदानी विभाग  राहदानी फाराम
५४ वन विभाग  Heading of Leasehold Forest Operation Plan
५५ वन विभाग  Application of Religious Forest Registration
५६ वन विभाग  Application of Private Forest Registration
५७ वन विभाग  Application of Leasehold Forest Handover
५८ वन विभाग  Community Forest Handover
५९ वन विभाग  Community Forest User Group Registration
६० वन विभाग  Heading of Leasehold Forest Constitution
६१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अध्ययन अनुमति फाराम
६२ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय Transfer negotitation summary form
६३ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मेडिकल परिषद सम्वन्धी फाराम
६४ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको अर्धवार्षिक का.स.मु फाराम
६५ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राजपत्र अनङ्कित तेसो श्रेणी विहिन निजामती कर्मचारीको फाराम
६६ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रवृती फाराम
६७ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा फाराम
६८ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरूवा फाराम
६९ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छात्रवत्ति आवेदन फाराम
७० सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको वार्षिक का.स.मु फाराम
७१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पक्ति विवरण फाराम
७२ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कार्य कुसलता मूलयाकंन फाराम
७३ औषधि व्यवस्था विभाग Adverse Drug Reactions Reporting Form
७४ औषधि व्यवस्था विभाग विदेशी औषधी र्दता फाराम
७५ औषधि व्यवस्था विभाग नयाँ औषधी दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने थप सूचना
७६ औषधि व्यवस्था विभाग Drug combination / New Molecule in Nepal
७७ कृषि विकास मन्त्रालय अनुगमन तथा मुल्याङ्गन फारम
७८ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Application for Down-link License
७९ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Frequency modulesionr telecast setup permit form
८० सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Statellite and Cabel equipments telecast center
८१ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय License to produce feature films
८२ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Renewal and permission for permit application form
८३ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Application for renewal of license/permission
८४ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Change for any renewal or permission application form
८५ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Examination for film application form
८६ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय License for statellite reliving system and statellite communication system application form
८७ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Cord Less Phone License Form
८८ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Satellite reviling system or statellite communication system, cord less telephone system, amateur telephone control or amature radio operation exculded any other equipments application form
८९ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Radio equipment sales application form
९० सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Radio equipment name transfer
९१ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय satellite reviling system or statellite communication system License form
९२ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय License Renewal form
९३ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय License report exchange form
९४ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Computerization of The National Frequency Register (Data Form)
९५ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Application for License of Amateur Radio
९६ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Application Data Form for VSAT Station
९७ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Application for Land / Mobile
९८ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Application for TV / Radio Broadcast
९९ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Customer Application Information
१०० सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Broadcast for sustainable advetisment registration form
१०१ वैदेशिक रोजगार विभाग  Self Employment Form
१०२ वैदेशिक रोजगार विभाग  Obervation form for license pemit agencies
१०३ वैदेशिक रोजगार विभाग  Appendix form
१०४ यातायात व्यवस्थापन विभाग  Form for temporary registration
१०५ यातायात व्यवस्थापन विभाग  Form for ownership transfer
१०६ यातायात व्यवस्थापन विभाग  Vehicle registration form
१०७ यातायात व्यवस्थापन विभाग  Form for license to foreign vehicle
१०८ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग  Data Request Form
१०९ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग  Meteorological Data Request Form
११० जल तथा मौसम विज्ञान विभाग  Request for data
१११ विधुत विकास विभाग  Custom and pricing increasing tax previlage application style
११२ विधुत विकास विभाग  License Application Form
११३ विधुत विकास विभाग  License Application Form
११४ विधुत विकास विभाग  License Application Form
११५ विधुत विकास विभाग  License Application Form
११६ विधुत विकास विभाग  License Application Form
११७ विधुत विकास विभाग  License Application Form
११८ उधेाग विभाग  Trademark Application Form (Nepali)
११९ उधेाग विभाग  Trademark Application Form (English)
१२० उधेाग विभाग  Application Form for Foreign Investment
१२१ उधेाग विभाग  Temporary animal production use application form
१२२ घरेलु तथा साना उधेाग बिभाग  Sample Scheme
१२३ घरेलु तथा साना उधेाग बिभाग  Industry Permit for Checklist
१२४ घरेलु तथा साना उधेाग बिभाग  Industry Registration for Checklist
१२५ शहरी विकास मन्त्रालय Premilinary contruction form
१२६ सर्वोच्च अदालत Judicinary and Disrtict Court internal observation form
१२७ सर्वोच्च अदालत Judicinary sample form
१२८ सर्वोच्च अदालत District Court Sample Form
१२९ सर्वोच्च अदालत Judicinary quaterly report form
१३० सर्वोच्च अदालत Judicinary montly report form
१३१ सर्वोच्च अदालत District Court report form yearly
१३२ सर्वोच्च अदालत District Court report form monthly
१३३ लोक सेवा आयोग Observation form for capacity building promotion
१३४ लोक सेवा आयोग Observation for Seniority and work evaluation for promotion form
१३५ लोक सेवा आयोग Public Service Exam Application Form
१३६ लोक सेवा आयोग Application form
१३७ लोक सेवा आयोग समायोजन प्रयोजनका लागि दरखास्त फारम
१३८ लोक सेवा आयोग अनुभवको मुल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको दरखास्त फारम
१३९ निर्वाचन आयोग Election voter name and personal information form
१४० सशस्त्र प्रहरी बल P-11 form supplimentary sheet
१४१ सशस्त्र प्रहरी बल P11 Form
१४२ सशस्त्र प्रहरी बल Employment and Academic Certification Form (2012)
१४३ सशस्त्र प्रहरी बल MS-2 Medical Examination Form
१४४ सशस्त्र प्रहरी बल Employment and Academic Certification Form
१४५ सशस्त्र प्रहरी बल Foreign Training
१४६ नेपाल प्रहरी Tenant Information Form
१४७ नेपाल प्रहरी Character Certificate Form
१४८ नेपाल प्रहरी Character Verification Report (for Refugees)
१४९ नेपाल प्रहरी Character Verification Report (for Foreigners)
१५० समाज कल्याण परिषद Non-Tourism Visa Form
१५१ समाज कल्याण परिषद Work Permit Application Form
१५२ समाज कल्याण परिषद Program Approval Format
१५३ समाज कल्याण परिषद Program Approval Requirements
१५४ समाज कल्याण परिषद Program Anumodan Format
१५५ समाज कल्याण परिषद Monitoring and Evaluation Format
१५६ समाज कल्याण परिषद Monitoring and Evaluation TOR
१५७ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र RE-Source Pilot Project Co-funding APPLICATION
१५८ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र IWM Application Form
१५९ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र IWM Subsidy Application Form
१६० वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Carbon Emission reduction right transfer form_IWM
१६१ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Photo Page_IWM
१६२ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Pre-Feasibility Form for Solar Street Lights
१६३ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Pre-Feasibility Form for Community FM/Radio Stations_Solar
१६४ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Pre-Feasibility form for Hospital Solar
१६५ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Institutional Solar Dryer Feasibility Form
१६६ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Pre-qualification Application Form of Biogas Companies
१६७ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र Application form for qualification of Solar Thermal Company 2014
१६८ पशुधन सेवा विभाग Checklist form for Civil Service Officers before taking leave or study purpose
१६९ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा राय परामर्श माग गर्दा सार्वजनिक निकायहरुले भरी पठाउनु पर्ने विवरणको ढाँचा
१७० सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय Master Procurement Plan
१७१ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय Annual Procurement Plan
१७२ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गरिने फारम